Technická dokumentácia

Stiahnite si technickú príručku pre implementáciu online alebo offline platieb (podľa toho, ktorý spôsob platieb bol zmluvne dohodnutý).

Technická príručka pre online platbu [PDF]

Technická príručka pre offline platbu [PDF]

Pridajte si vašu službu

K nasadeniu SMS platieb stačia 4 kroky:

  1. Nezáväzná registrácia
  2. Schválenie služby
  3. Technická implementácia
  4. Podpis zmluvy a aktivácia