Často kladené otázky

zákazník | obchodník

Zákazník

Ako zistím, aké služby boli platené z môjho čísla?

Prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu. Pošlite bezplatnú SMS v tvare KOD na 8866. Prijatý kód zadajte do pola na prihlásenie.Nikde som sa neregistroval, neposielal som žiadnu SMS. Napriek tomu mám položku PlatbaMobilom.sk na faktúre

K SMS platbe nie je potrebná registrácia. Je okamžite prístupná z každého mobilu. Musí však byť potvrdená zaslaním SMS v určenom tvare na číslo 8866. Môže ju teda vykonať aj iná osoba, ktorá má fyzický prístup k mobilu. Pre kontrolu platieb sa prihláste podľa postupu v predchádzajúcej odpovedi.Platím aj za odosielanú SMS?

Nie, spoplatnená je len prijatá SMS a to len v prípade, že ide o potvrdenie o platbe. Prijatá SMS s chybovým hlásením je bezplatná.Zaplatil som prostredníctvom SMS, ale službu som nedostal/a.

Prihláste sa do zákazníckeho účtu. Ak tam predmetná platba je, spoplatnenie bolo úspešné a v prípade problémov so službou musíte kontaktovať vlastníka danej služby. Ak predmetnú platbu nevidíte, spoplatnenie neprebehlo. Platbu zopakujte.Zaplatil som, platba skončila chybou, strhlo mi kredit a službu som nedostal/a.

Platba pravdepodobne zlyhala z dôvodu nedostatočnej výšky nominálneho (reálne zaplateného) kreditu. Bonusový kredit nie je možné použiť na platby. Dostupný kredit bol pri platbe zablokovaný, ale pri jej zlyhaní by mal byť obratom vrátený. Ak sa tak nestalo, kontaktuje vášho operátora.Prišla mi správa, že som poslal/a nesprávny kód. Čo mám robiť?

SMS v tomto prípade nebola spoplatnená, platbu môžete zopakovať. Skontrolujte, či kód opisujete správe a či ste ho poslali v časovom limite (v prípade platby cez online platobnú bránu).Nedarí sa mi zaplatiť mobilom. Čo mám robiť?

  • prekročili ste mesačný limit SMS platieb alebo nemáme dostatočný kredit. Skontrolujte si stav platieb v zákazníckom účte, resp. stav vášho kreditu. Do mesačného limitu sa zarátavajú aj platby mimo systému PlatbaMobilom.sk, napr. platby za parkovanie, či poistenie.
  • ojedinele môže nastať technická chyba na strane operátora. V tomto prípade platbu skúste zopakovať neskôr
  • nie je možné použiť tzv. bonusový kredit, len reálne zaplatený kredit
  • ak ste dostali SMS „služba nie je prístupná“ - nemáte zaplatenú faktúru


Ako sa platby vyúčtujú v mojej mesačnej faktúre?

Ako samostatná položka za nemobilnú službu PlatbaMobilom.sk.Ako získam daňový doklad/faktúru?

Prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu. Dostanete sa k prehľadu svojich platieb aj s daňovými dokladmi (ak sú dostupné).

Nie každý obchodník sprístupňuje daňový doklad vo Vašom účte PlatbaMobilom.sk. Ak tam nie je, musíte oň požiadať priamo obchodníka - prevádzkovateľa služby, ktorú ste platili.Prečo je na faktúre od operátora suma platieb uvedená bez DPH?

Suma platieb, ktoré ste uhradili, sa tým nemení. Ide len o jej interpretáciu – operátor z danej sumy neodvádza DPH. Daň odvádza obchodník. Preto je na faktúre od operátora (nie je daňovým dokladom) suma bez DPH a na faktúre od obchodníka (je daňovým dokladom) rovnaká suma vrátane DPH aj s uvedenou sumou dane.Dobil som si kredit, ale napriek tomu mi pri platbe príde SMS, že nemám dostatok zaplateného kreditu/službu mám nedostupnú.

Pre SMS platby je možné využiť len reálny (zakúpený), nie bonusový kredit. Ak máte dostatok zakúpeného kreditu a platby vám napriek tomu nejdú, kontaktujte prosím svojho mobilného operátora.Prečo mám v digitálnej faktúre (Orange) 2 ks platieb PlatbaMobilom.sk, keď som posielal len jednu SMS?

Ide len o nedostatok prehľadu, platba bola skutočne účtovaná len raz. Mobilný operátor skladá výslednú cenu SMS z viacerých cenových hladín. Napr. 5,90 € = 5,00 € + 0,90 €. V takom prípade sa platba 5,90 € zobrazí ako „2 ks“.Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás.Obchodník

Aká je provízia a ako sa faktúruje?

PlatbaMobilom.sk každý kalendárny mesiac vystaví partnerovi faktúru na províziu 25% z mesačnej sumy transakcií. Podiel partnera – 75 % je automaticky prevedený na jeho bankový účet na základe automaticky vystavenej žiadosti o prevod do 30 dní od mesačného zúčtovania.

Príklad zúčtovania
1-31. január – obrat 100 €
1. február – zúčtovanie januára
28. február – prevod podielu 75 % za január partneroviAko sa služba fakturuje a zdaňuje?

Za vystavovanie daňového dokladu koncovým zákazníkom je zodpovedný vlastník služby (obchodník). Doklad môže vystavovať všetkým zákazníkom alebo len tým, ktorí o to požiadajú a zvyšok zaúčtovať súhrnne.

Partner odvádza daň z tržieb, t.j. z platieb zákazníkov. Podiel partnera, ktorý mu vyplatí prevádzkovateľ služby, je len úhradou tržieb a nepodlieha zdaneniu.Ako sa účtuje DPH?

Provízia prevádzkovateľa je 25 % a už zahŕňa DPH (ELET, s.r.o. je platca DPH).

Príklad výpočtu podielu partnera

NEplatca DPH
Mesačný obrat partnera: 120 € s DPH = 100 € bez DPH
Provízia prevádzkovateľa 25% (z obratu bez DPH): 25 € + 5 € (DPH 20%) = 30 €
Faktúra na províziu prevádzkovateľa: 25 € + 5 € (DPH) = 30 € s DPH
Podiel partnera 75%: 120 € - 30 € = 90 €

Platca DPH
Mesačný obrat partnera: 120 € s DPH = 100 € bez DPH (DPH 20 € na výstupe)
Provízia prevádzkovateľa 25% (z obratu bez DPH): 25 € + 5 € (DPH 20%) = 30 €
Faktúra na províziu prevádzkovateľa: 25 € + 5 € (DPH) = 30 € s DPH
Podiel partnera 75%: 90 € s DPH.
DPH bilancia partnera: 20 € - 5 € = 15 € (partner odvedie na DPH)Je PlatbaMobilom.sk službou typu Premium SMS?

Nie, PlatbaMobilom.sk predstavuje tzv. SMS mikroplatby. Spôsob realizácie platby je podobný, ale na rozdiel od Premium SMS nie je možné platiť za mobilný obsah (napr. obrázky, zvonenia, hry) a cena jednej SMS môže byť až 30 €.Ktoré služby a produkty je možné spoplatniť?

Je možné spoplatniť predaj akékoľvek služby, kde zákazník dostáva za platbu nejakú protihodnotu (napr. prístup k prémiovému obsahu).

Súťaže, darcovské SMS je možné spoplatniť, len, ak sú pridanou hodnotou k zakúpeniu nejakej protihodnotu, nie hlavným predmetom platby.

Spoplatnenie služieb podlieha schváleniu prevádzkovateľa a operátorov.Sú odosielané SMS spoplatnené?

Nie, spoplatnené sú len prijaté SMS, ktoré operátor zákazníkovi strhne z kreditu alebo vyúčtuje v mesačnej faktúre.Ako sa dozviem, že platba bola zrealizovaná?

Váš objednávkový systém príjme od systému PlatbaMobilom.sk informáciu o zrealizovanej platbe, na určený e-email vám príde potvrdenie o platbe a platbu si môžete skontrolovať aj v online štatistike.Kde sa dajú skontrolovať platby?

Po prihlásení sa do účtu partnera na platbamobilom.sk má partner prístup k všetkým zaplateným objednávkam a mesačným zúčtovaniam jeho podielu vrátane účtovných dokladov.Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás.Prevádzkovateľ

ELET, s.r.o.
Gorazdova 24
811 04 Bratislava
tel.: +421 / 2 / 5479 2179
www.elet.sk

Pred kontaktovaním ohľadne platieb na faktúre si platby prosím overte v zákazníckom účte (prihlásenie hore).