Ako funguje SMS platba


Zákazník pošle určený SMS kód na skrátené číslo 8866 a platba prebehne okamžite. Platba môže fungovať v režime online (na webe) alebo offline (na webe aj mimo neho).

Online platba - platobná brána

Online platba je vhodná na nasadenie napríklad do internetového obchodu. Jej princíp je rovnaký ako pri  platobných systémoch bánk (CardPay, TatraPay a pod.).

Príklad použitia online platby


Popis procesu online platby ▼

Pred platbou je zákazník presmerovaný z vašej stránky na našu platobnú bránu. Tam mu zobrazíme informáciu o názve, cene služby a jeho platobný SMS kód, ktorý má poslať v SMS správe na číslo 8866. Ak kód odošle v požadovanom čase, platba je úspešná a zákazník je presmerovaný späť na vašu stránku.

Technická príručka pre online platbu [PDF]

Offline platba - vlastné kľúčové slovo

Offline platba je flexibilnejšia tým, že si môžete zvoliť vlastné kľúčové slovo, ktoré má SMS obsahovať. Zákazník potom môže SMS poslať kdekoľvek, aj bez prístupu na internet.

S offline platbou je možné aktivovať aj predplatné, t.j. automatické opakovanie platby v stanovenom intervale (napr. mesačne).

Môžeme pripraviť aj riešenie offline platby podľa požiadaviek partnera. Na našej strane navrhneme a zrealizujeme kompletné technické riešenie vrátane potvrdzovania platieb.

Príklad použitia offline platby


Popis procesu offline platby ▼

Zákazník pošle SMS s preddefinovaným kľúčovým slovom (napr. topuj), príp. doplnenú o ďalšie parametre (napr. číslo inzerátu, meno a pod.) Text SMS správy je ihneď po prijatí preposlaný do systému obchodníka, ktorý na základe kľúčového slova, resp. ďalších parametrov v SMS určí text a cenu odpovednej SMS (napr. Vas topovaci kod: hjy2x - SMS spoplatnená cenou 1,8 €).

Technická príručka pre offline platbu [PDF]

Porovnanie možností online a offline platby

Online platby Offline platby
Preferované použitie e-shop/veľký počet služieb, cenových hladín rýchly prístup k obsahu, službe/niekoľko variant obsahu, služby
Spôsob uskutočnenia platby na externej platobnej stránke PlatbaMobilom.sk (pevne stanovený postup platby) na stránke obchodníka/mimo online prostredia (viac spôsobov spoplatnenia/flexibilnejšie riešenie)
Tvar zasielaného SMS kódu náhodne generovaný 6-znakový kód kľúčové slovo podľa vlastného výberu od dĺžky 2 znaky, príp. ďalšie parametre
Podporované cenové hladiny 0,15 – 50 €
Možnosť súčasne použiť viaceré cenové hladiny áno
Predplatné / opakovanie platieb nie áno
Tvar potvrdzujúcej SMS Text SMS je predvolený v tvare: „PlatbaMobilom.sk: Platba za popis v cene cena € prebehla uspesne…“

Meniť je možné časti cena a popis o maximálnej dĺžke 30 znakov.
Partner môže určiť celý text potvrdzujúcej SMS s dĺžkou 160 znakov.
Údaje dostupné pre systém partnera identifikátor platby, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie identifikátor platby, text zaslanej SMS, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie
Podiel partnera 75 %, vyplácaný mesačne
Mesačný poplatok 0 €

Vyplňte nezáväznú registráciu a zakrátko môžu aj vaši zákazníci využívať jednoduchý a moderný spôsob platieb.

Ako začať

Od registrácie k spusteniu prevádzky SMS platieb vedú 4 kroky.

Postup nasadenia PlatbaMobilom.sk