Ako funguje SMS platba


Platba prebehne okamžite po tom, čo zákazník pošle určený SMS kód na skrátené číslo 8866. Platba môže fungovať v režime online (na webe) alebo offline (na webe aj mimo neho).

Online platba - platobná brána

Online platba je vhodná na nasadenie napríklad do internetového obchodu. Jej princíp je rovnaký ako pri  platobných systémoch bánk (CardPay, TatraPay a pod.).

Príklad použitia online platby


Popis procesu online platby

Pred platbou je zákazník presmerovaný z vašej stránky na našu platobnú bránu. Tam mu zobrazíme informáciu o názve, cene služby a jeho platobný SMS kód, ktorý má poslať v SMS správe na číslo 8866. Ak kód odošle v požadovanom čase, platba je úspešná a zákazník je presmerovaný späť na vašu stránku.

Technická príručka pre online platbu [PDF]

Offline platba - vlastné kľúčové slovo

Offline platba je flexibilnejšia tým, že si môžete zvoliť vlastné kľúčové slovo, ktoré má SMS obsahovať. Zákazník potom môže SMS poslať kdekoľvek, aj bez prístupu na internet.

Ďalšie možnosti offline platieb:

  • predplatné - automaticky opakované platby v stanovenom intervale (napr. mesačne)
  • riešenie na mieru - na našej strane pripravíme kompletné technické riešenie vrátane potvrdzovania platieb

Príklad použitia offline platby


Popis procesu offline platby

Zákazník pošle SMS s preddefinovaným kľúčovým slovom (napr. topuj), príp. doplnenú o ďalšie parametre (napr. číslo inzerátu, meno a pod.) Text SMS správy je ihneď po prijatí preposlaný do systému obchodníka, ktorý na základe kľúčového slova, resp. ďalších parametrov v SMS určí text a cenu odpovednej SMS (napr. Vas topovaci kod: hjy2x - SMS spoplatnená cenou 1,8 €).

Technická príručka pre offline platbu [PDF]

Porovnanie možností online a offline platby

Online platby Offline platby
Preferované použitie e-shop/veľký počet služieb, cenových hladín rýchly prístup k obsahu, službe/niekoľko variant obsahu, služby
Spôsob uskutočnenia platby na externej platobnej stránke PlatbaMobilom.sk (pevne stanovený postup platby) na stránke obchodníka/mimo online prostredia (viac spôsobov spoplatnenia/flexibilnejšie riešenie)
Tvar zasielaného SMS kódu náhodne generovaný 6-znakový kód kľúčové slovo podľa vlastného výberu od dĺžky 2 znaky, príp. ďalšie parametre
Podporované cenové hladiny 0,15 – 30 €
Možnosť súčasne použiť viaceré cenové hladiny áno
Predplatné / opakovanie platieb nie áno
Tvar potvrdzujúcej SMS Text SMS je predvolený v tvare: „PlatbaMobilom.sk: Platba za popis v cene cena € prebehla uspesne…“

Meniť je možné časti cena a popis o maximálnej dĺžke 30 znakov.
Partner môže určiť celý text potvrdzujúcej SMS s dĺžkou 160 znakov.
Údaje dostupné pre systém partnera identifikátor platby, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie identifikátor platby, text zaslanej SMS, tel. č. zákazníka, výsledok transakcie
Podiel partnera 75 %, vyplácaný mesačne
Mesačný poplatok 0 €

Vyplňte nezáväznú registráciu a zakrátko môžu aj vaši zákazníci využívať jednoduchý a moderný spôsob platieb.

Ako začať

Od registrácie k spusteniu prevádzky SMS platieb vedú 4 kroky.

Postup nasadenia PlatbaMobilom.sk